Unikt sortiment framtaget i samråd med konservatorer

 
Priser inkl. moms

Kvalitet och miljö

En kvalitetsgaranti för dig som kund

Museiservice är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 – kvalitetsledningssystem där samtliga processer och rutiner är noggrant utformade enligt internationell standard för att säkerställa ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete.

Kvalitet och miljö

För att möta omvärldens krav och förväntningar genomför vi regelbundet förbättringar av vårt ledningssystem. Vi gör kontinuerliga uppföljningar med interna och externa revisioner för att säkra kvaliteten på våra tjänster. Hos oss kan du känna dig trygg med att du alltid får en hög service och en säker leverans av tjänst, oavsett vad ditt ärende gäller.

ttt.